Tiếng Việt | English

27/03/2024 - 09:43

Đồn Biên phòng Sông Trăng: Phối hợp tuần tra song phương quản lý, bảo vệ biên giới

Công tác tuần tra song phương được Đồn Biên phòng Sông Trăng thực hiện theo đúng quy định

Đồn Biên phòng Sông Trăng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) phối hợp Đồn Công an bảo vệ biên giới X16; Trung đội 3, Tiểu đoàn Bộ đội bảo vệ biên giới số 2, tỉnh Svay Rieng và Đại đội 2, Tiểu đoàn Bộ đội bảo vệ biên giới số 3; Đồn Công an bảo vệ biên giới S’vay Angong; Đồn Công an bảo vệ biên giới Piêm Mun Tia, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia tổ chức tuần tra song phương trên thực địa đoạn biên giới từ mốc 229/12 đến mốc 230/11.

Hai bên tuần tra, kiểm soát đoạn biên giới dài hơn 15,8km được phân công phụ trách và thống nhất xác nhận dấu hiệu, đường biên, mốc giới được giữ nguyên trạng, ổn định; Nhân dân hai bên biên giới thực hiện tốt Hiệp định về quy chế quản lý biên giới; đồng thời, thông tin về tình hình xảy ra trên khu vực biên giới; thống nhất cùng nhau thường xuyên thông tin, trao đổi các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; đẩy mạnh việc nắm tình hình, phối hợp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm;…

Hai bên cũng thống nhất một số nội dung, kế hoạch trong thời gian tới nhằm không ngừng vun đắp tinh thần đoàn kết; tăng cường công tác tuần tra song phương trong quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

Nguyễn Thế

Chia sẻ bài viết