Tiếng Việt | English

14/10/2020 - 09:59

Đột phá để phát triển nhanh và bền vững

Sáng nay, 14/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu, đại diện cho 47.611 đảng viên trong tỉnh, cùng nhiều vị khách quý là lãnh đạo Trung ương, bộ, ngành và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, nối tiếp, phát huy truyền thống đoàn kết, đột phá, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo tỉnh, tiếp tục lan tỏa thành tựu của 10 nhiệm kỳ qua.

Các đại biểu dự Đại hội là những đảng viên ưu tú, đại diện cho niềm tin, ý chí, sự kỳ vọng của đảng viên và các tầng lớp nhân dân, sẽ phát huy trí tuệ, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm đóng góp và đề ra những quyết sách chính trị đúng đắn, phù hợp, tạo bước đột phá mới; sáng suốt lựa chọn và bầu những người đủ sức, đủ tài, “vừa hồng, vừa chuyên”, bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy nhạy bén, là những hạt nhân chính trị quy tụ sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, tiếp tục đưa Long An phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là diễn đàn quan trọng để các đại biểu nghiêm túc đánh giá những thành tựu, kết quả, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Chúng ta tự hào về kết quả thực hiện Nghị quyết trong bối cảnh tình hình chính trị và kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh,...

Mặc dù nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ nhưng với quyết tâm chính trị cao, tư duy đổi mới, sáng tạo, đột phá và sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó, tỉnh Long An đã đạt nhiều thành tựu ấn tượng. 5 năm qua, Long An không ngừng vươn lên, trở thành điểm sáng trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh thực hiện đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu Nghị quyết; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt khoảng 9,11%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 77 triệu đồng, chất lượng cuộc sống người dân không ngừng nâng lên. Tốc độ tăng thu ngân sách hàng năm đạt 12,8%, năm 2020 quy mô thu tăng 1,78 lần so năm 2015.

Toàn tỉnh có 93 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới và TP.Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội đã tạo dấu ấn trong nền kinh tế, tiếp tục lan tỏa vai trò, ý nghĩa trong tương lai. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định, hoạt động đối ngoại mở rộng, đa dạng. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy; quan tâm xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; chăm lo an sinh xã hội;...

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực, tạo bước đột phá để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường hoạt động đối ngoại; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” và phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là nơi kết tinh trí tuệ, hội tụ, hòa quyện ý Đảng - lòng dân, cùng đồng tâm hiệp lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội, tạo bước đột phá để tiếp tục công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và đồng bộ, góp phần xây dựng Long An ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Những ngày này, trong không khí phấn khởi, thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục tạo ra sức bật, đột phá mới để Long An giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành viên năng động, tích cực trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam./.

Long An

Chia sẻ bài viết