Tiếng Việt | English

07/12/2022 - 13:00

Đức Hòa giải phóng mặt bằng trên 200ha

Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An giải phóng mặt bằng trên 200ha, bàn giao cho các đơn vị để thực hiện dự án (DA). Huyện tập trung lãnh đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các DA trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy gắn với Chương trình số 15-CTr/HU, ngày 03/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tập trung lãnh đạo phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong thực hiện các quyết định thu hồi đất tại các vùng có DA để tạo sự đồng thuận của người dân. Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Đức Hòa tổ chức chi trả được 32 DA với 1.524 hộ, số tiền trên 4.500 tỉ đồng, diện tích 206,93ha.

Đồng thời, huyện lãnh, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại một số DA công nghiệp, giao thông trọng điểm: Đường tỉnh 823D (trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An - TPHCM); Khu tái định cư và Khu công nghiệp Hựu Thạnh; Khu công nghiệp Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc; tạo quỹ đất sạch 200ha thị trấn Hiệp Hòa, Cụm công nghiệp Hải Sơn tại xã Đức Hòa Đông;.../.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết