Tiếng Việt | English

02/07/2015 - 10:11

Đức Hòa: Nâng cao chất lượng xét xử các vụ án

Từ đầu năm 2015 đến nay, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã thụ lý 1.088 vụ án, tập trung giải quyết, xét xử xong 801 vụ, đạt 73,6% so số vụ thụ lý. Số lượng án thụ lý giảm so với cùng kỳ năm 2014 là 194 vụ và giải quyết giảm 15 vụ, các án tập trung vào các loại tội phạm như: Cướp tài sản, tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cờ bạc, vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, nhiều nhất là vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và trộm cắp tài sản công dân.

Về án hình sự, huyện đã thụ lý 112 vụ, đã tập trung giải quyết 89 vụ. Trong đó xét xử 16 vụ lưu động tại nơi xảy ra án và đưa ra xét xử 13 vụ án điểm. Bên cạnh đó, án dân sự cũng xảy ra 328 vụ, giảm 183 vụ so cùng kỳ năm 2014, Tòa án huyện đã giải quyết 206 vụ, đạt 62,8% so án thụ lý. Nhiều nhất là án tranh chấp hợp đồng mua bán, tranh chấp hợp đồng vay và hợp đồng mượn tài sản.

Nhìn chung, lượng án có giảm so với cùng kỳ, nhưng tính chất các loại án lại đa dạng và phức tạp, bình quân thẩm phán phải giải quyết 16,6 vụ/tháng. Chất lượng xét xử cũng có nhiều tiến bộ, lượng án bị hủy, án cải sửa giảm so cùng kỳ năm 2014.

Đối với các loại án dân sự, hôn nhân và gia đình, án lao động, hành chính,... Tòa án nhân dân huyện cũng có nhiều cố gắng trong giải quyết, tập trung xác minh, thu thập chứng cứ, kiên trì hòa giải để các bên đương sự tự nguyện thỏa thuận, hòa giải thành đạt tỷ lệ cao./.

Hoàng Chum

Chia sẻ bài viết