Tiếng Việt | English

31/08/2023 - 16:31

Đức Huệ đạt và vượt 13/19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã lãnh, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 13/19 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

Ngày 31/8, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Huệ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn cũng như tranh thủ những thời cơ thuận lợi, đến tháng 7/2023, Đảng bộ huyện đã lãnh, chỉ đạo hoàn thành 13/19 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đại hội đã đề ra; 6 chỉ tiêu bảo đảm tiến độ theo lộ trình.

Đặc biệt, trong năm 2021, Đảng bộ huyện được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang và hoạt động của đoàn thể, các cơ quan tham mưu đều đạt thứ hạng cao của tỉnh.

Đại biểu biểu quyết nội dung chương trình hội nghị

Theo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ cho thấy, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân giai đoạn 2021-2022 đạt 34,65%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, nâng lên rõ nét. Đối với chỉ tiêu sản lượng lúa, năm 2022 chỉ đạt 85,80% kế hoạch đề ra, nhưng về chất lượng cơ bản đạt yêu cầu và đúng định hướng trong xu thế chung của tỉnh.

Huyện đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Mỹ Thạnh Đông, Bình Hòa Nam và Mỹ Thạnh Tây), chiếm 30% tổng số xã toàn huyện. Trong năm 2023, xã Bình Hòa Bắc phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, đây là xã đầu tiên của huyện Đức Huệ đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới theo QĐ số 8151/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh. Ước đến cuối năm 2025, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt chỉ tiêu Nghị quyết).

Việc xây dựng thị trấn Đông Thành đạt chuẩn đô thị văn minh được tập trung thực hiện quyết liệt, đến nay đạt 44/52 nội dung tiêu chí.

Chương trình đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đối với cây chanh và con bò đạt kết quả khá. Đã xác định được cụ thể các vùng tập trung, chuyên canh để đầu tư, xây dựng các mô hình điểm. Đến nay, nhiều mô hình đạt hiệu quả cao. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 2,53%, giảm 371 hộ nghèo so với đầu nhiệm kỳ.

Đối với công trình trọng điểm đầu tư láng nhựa tuyến đường ấp 4, 5, 6 - xã Mỹ Quý Tây có tổng mức đầu tư trên 85 tỉ đồng. Đến tháng 6/2023, công trình thi công đạt trên 50% khối lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào công tác thực hiện hoàn thành trước thời hạn chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; giải pháp lãnh, chỉ đạo để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của huyện đến cuối nhiệm kỳ; công tác thu, chi ngân sách Nhà nước; giải pháp tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phương châm “chủ động, phòng ngừa”;…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải ghi nhận những kết quả Đảng bộ huyện Đức Huệ đạt được. Ông đề nghị, trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức để triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết. Nhất là tập trung hoàn thành đạt và vượt 6 chỉ tiêu còn lại với niềm tin mới, khí thế mới và động lực mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra./.

Lê Đức - Như Huỳnh

Chia sẻ bài viết