Tiếng Việt | English

30/03/2023 - 10:50

Đức Huệ: Đối thoại giữa Đảng ủy Công an huyện với đoàn viên, hội viên

Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An vừa có cuộc đối thoại trực tiếp với lực lượng đoàn viên, thanh niên và hội viên, phụ nữ Công an huyện.

Buổi đối thoại giúp Đảng ủy - Ban Chỉ huy, Chi đoàn, Chi hội Phụ nữ Công an huyện Đức Huệ kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên, hội viên

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, buổi đối thoại có những câu hỏi về các nội dung: Định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ về sử dụng mạng xã hội; việc sử dụng mạng xã hội phục vụ công tác; các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên đối với công tác Đoàn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị;…

Buổi đối thoại giúp Đảng ủy - Ban Chỉ huy, Chi đoàn, Chi hội Phụ nữ Công an huyện kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên, hội viên; đánh giá hiệu quả thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác thanh niên để có biện pháp tăng cường lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh công tác quần chúng trong Công an huyện. Hoạt động cũng nhằm tạo điều kiện cho các đoàn thể Công an huyện được bày tỏ chính kiến, đề xuất những nguyện vọng trong học tập, rèn luyện, công tác và chiến đấu./.

Như Huỳnh

Chia sẻ bài viết