Tiếng Việt | English

27/03/2018 - 11:14

Facebook ít được tin tưởng hơn các hãng công nghệ khác về bảo mật

Về vấn đề bảo mật thông tin khách hàng, tỷ lệ người tin tưởng Apple, Google, Amazon, Microsoft và Yahoo!