Tiếng Việt | English

11/11/2015 - 12:28

Ghi tại đơn vị quyết thắng

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP Long An là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ và cơ động sẵn sàng chiến đấu, tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn biên giới.

 

Năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy tiểu đoàn duy trì chặt chẽ chế độ nền nếp chính quy, thực hiện nghiêm Nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Trong công tác khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, từng cá nhân, tập thể có bản cam kết đăng ký thi đua tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong toàn đơn vị. Qua đó, phát huy sức sáng tạo của tập thể, cá nhân, không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong đơn vị.

Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động - Đại úy Phạm Khắc Thụ cho biết: Hằng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy tiểu đoàn đều xây dựng kế hoạch, tổ chức ký giao ước thi đua, giao chỉ tiêu đăng ký cho từng CBCS, từ đó thống nhất nhận thức trong toàn đơn vị, cụ thể hóa bằng các đợt thi đua cao điểm, đột kích.

Đặc biệt, trong năm qua, phong trào Thi đua quyết thắng của tiểu đoàn tiếp tục phát triển. Đảng ủy, Ban Chỉ huy tiểu đoàn kịp thời chỉ đạo các đại đội đổi mới chủ trương, biện pháp, xây dựng kế hoạch, soạn giáo án, mô hình học cụ sát với tình hình thực tế nhằm giúp chiến sĩ mới nắm bắt kiến thức, nâng cao trình độ chính trị, quân sự, nghiệp vụ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị phương tiện kỹ thuật, kịp thời chi viện cho các đơn vị trong quản lý, bảo vệ biên giới. Qua đó, chủ động đấu tranh và ngăn chặn hiệu quả các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ; đồng thời tranh thủ được sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp trong thế trận biên phòng toàn dân.

Nét nổi bật trong phong trào Thi đua quyết thắng năm qua là các đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện và tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở nơi đơn vị đóng quân; phối hợp các đoàn thể quần chúng lao động tổng vệ sinh môi trường, tu sửa hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Bên cạnh đó, tiểu đoàn còn đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống CBCS. Trên tinh thần tự lực, tự cường, tận dụng hết thế mạnh tại chỗ, đơn vị phát triển tốt đàn gia súc như dê, bò, heo và nuôi cá, trồng rau. Trong năm qua, thu hoạch 6.011kg thịt các loại, 3.500kg cá các loại và 4.900kg rau xanh, củ quả các loại. Qua đó, đơn vị duy trì được bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt, bảo đảm quân số khỏe hằng năm đều đạt 98,5% trở lên.

Phong trào thi đua và các cuộc vận động của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đều hướng vào mục tiêu xây dựng con người mới. Qua phát động phong trào, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị luôn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, đóng góp trí tuệ tập thể trong điều hành đơn vị, xây dựng nền nếp chính quy. Đơn vị luôn chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tạo không khí vui tươi, phấn khởi để CBCS yên tâm, gắn bó và xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Phong trào Thi đua quyết thắng trong Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP Long An phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, thu hút đông đảo CBCS tham gia. Với những thành tích đã đạt, năm 2015, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đã đề nghị cấp trên khen thưởng 1 đơn vị quyết thắng, 1 đơn vị tiên tiến, 3 chiến sĩ thi đua và 17 chiến sĩ tiên tiến./.

M.Luận
 

 

Chia sẻ bài viết