Tiếng Việt | English

22/07/2021 - 08:39

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

Giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 46,7%

6 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp (Ban QLDA) tỉnh Long An giải ngân kế hoạch vốn 209 tỉ đồng, đạt 46,7%.

6 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý Dự án giải ngân xây dựng cơ bản đạt 46,7%

6 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý Dự án giải ngân xây dựng cơ bản đạt 46,7%

Giám đốc Ban QLDA - Nguyễn Văn Hùng cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, có 127 gói thầu thuộc 38 dự án được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng giá trị 444,1 tỉ đồng, trong đó, có 61 gói thầu thuộc 32 dự án được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đối với các gói thầu đang thi công, Ban thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời xử lý kỹ thuật trong quá trình thi công công trình, thực hiện tốt công tác quản lý về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy, nổ trong thi công xây dựng; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, kiên quyết đề xuất xử phạt, cắt hợp đồng đối với những nhà thầu thi công trễ tiến độ hoặc vi phạm hợp đồng. Công tác phối hợp nghiệm thu, đưa vào sử dụng và bàn giao khi hoàn thành công trình theo quy định, bảo đảm đạt chất lượng về kỹ thuật, mỹ thuật, đáp ứng mục tiêu đầu tư.

Ngoài ra, Ban còn giám sát 61 gói thầu của 30 dự án. Trong đó, ngành Giáo dục 11 dự án với 21 gói thầu, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 5 dự án với 15 gói thầu, ngành Y tế 2 dự án với 7 gói thầu, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch 2 dự án với 4 gói thầu, trụ sở cơ quan quản lý nhà nước 10 dự án với 16 gói thầu. Tư vấn quản lý dự án và ủy thác quản lý dự án đối với 14 dự án khác trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm tháng 6/2021, Ban QLDA được bố trí tổng cộng 447,8 tỉ đồng. Việc giải ngân kế hoạch vốn đến cuối tháng 6/2021 là 209,076 tỉ đồng, đạt 46,7%. Ban phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thi công đẩy nhanh công tác thanh, quyết toán các công trình đã nghiệm thu, không có dự án chậm quyết toán theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban gặp một số khó khăn nhất định dẫn đến tiến độ thi công vài gói thầu chậm tiến độ so với hợp đồng. Trong đó, một số dự án còn chậm do phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án chuẩn bị đầu tư do các huyện thực hiện. Mặt khác, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp phần nào ảnh hưởng, làm chậm tiến độ một vài công trình.

Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm, 6 tháng cuối năm 2021, Ban phấn đấu hoàn thành các dự án đang triển khai để bảo đảm tiến độ; tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở cơ quan và bảo đảm giải ngân kế hoạch vốn năm 2021. Đồng thời, Ban điều chỉnh kế hoạch giải ngân, cập nhật các nguồn vốn mới được bố trí năm 2021; tập trung triển khai công tác thẩm định, phê duyệt dự toán, phê duyệt dự toán giá gói thầu các công trình đã có kế hoạch triển khai trong năm.

Để hoàn thành giải ngân vốn trong năm 2021, Ban theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19 ở từng công trình; bảo đảm tiến độ triển khai các dự án; ưu tiên theo dõi, quản lý các dự án mang tính cấp bách; đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu tập trung nhân công, thiết bị, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình, sớm đưa vào sử dụng; tập trung thực hiện công tác quyết toán đối với các hạng mục đã nghiệm thu đúng thời gian theo quy định; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chặt chẽ chủng loại vật tư;  chú ý công tác quản lý chất lượng, kỹ, mỹ thuật công trình./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết