Tiếng Việt | English

23/02/2024 - 16:06

Gửi người một chút hương tràm

0:00 0:00

Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Gửi người một chút hương tràm của tác giả Nguyễn Hội, qua giọng đọc của Quế Lâm.

BLA

Chia sẻ bài viết