Tiếng Việt | English

06/11/2020 - 14:07

Hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy trong hoạt động thương mại

Ngày 06/11, Sở Công Thương Long An tổ chức Hội thảo "Hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy trong hoạt động thương mại". Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham dự.

Theo Giám đốc Sở Công Thương-Nguyễn Anh Việt, chất thải nhựa là vấn đề môi trường nóng, mang tính toàn cầu. Số lượng bao bì nhựa và túi nilon sử dụng ngày càng gia tăng ở Việt Nam dẫn đến lượng thải bỏ tăng dần theo từng năm trong khi tỷ lệ chất thải bao bì và túi nilon không được tái sử dụng, phải chôn lấp chiếm khoảng 5-8%, tương đương khoảng 2,5 triệu tấn/năm. Lượng nhựa tiêu thụ bình quân toàn ngành Công Thương có xu hướng tăng để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, trong khi các cơ sở tái chế và xử lý rác thải nhựa còn thiếu, công nghệ lạc hậu, phân loại rác tại nguồn chưa hiệu quả.

Ký cam kết hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và không sử dụng túi nilon khó phân hủy trong hoạt động thương mại

Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chỉ đạo, mục tiêu  "Phấn đấu đến năm 2021 các cửa hàng, chợ, siêu thị ở các đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đến năm 2025 cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần".

Ngành Công Thương đã thực hiện nhiều biện pháp, thúc đẩy các sáng kiến bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu việc phát thải nhựa từ khâu sản xuất tới phân phối và tiêu dùng. 

Sở Công Thương đã tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp và hoạt động nhằm thúc đẩy giảm phát thải chất thải nhựa tại địa phương, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về tác hại của rác thải nhựa, khuyến khích phân loại rác tại nguồn để thu gom và xử lý theo quy định. Xây dựng phát động phong trào chống chất thải rắn, chất thải nhựa trong ngành Công Thương tại địa phương, vận động các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành ký cam kết/tuyên bố hành động chống rác thải nhựa.

Hội thảo thông tin cụ thể, đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả, giảm thiểu chất thải nhựa, nhất là túi nilon, góp phần bảo vệ môi trường.

Tại hội thảo một số đại biểu tham dự phát biểu các tham luận, đề xuất các giải pháp hành động để hạn chế chất thải nhựa, túi nilon, giảm thiểu tác động, ảnh hưởng đến môi trường.

Ngoài ra, các đơn vị ký cam kết hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và không sử dụng túi nilon khó phân hủy trong hoạt động thương mại./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết