Tiếng Việt | English

01/06/2024 - 03:49

HĐND huyện Cần Giuộc tổ chức Kỳ họp lần thứ 15  

Chiều 31/5, HĐND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp lần thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách theo thẩm quyền.

100% đại biểu HĐND huyện thống nhất thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu thông qua các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; tờ trình ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước huyện Cần Giuộc năm 2023; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc đến năm 2045. Qua thảo luận, xem xét, 100% đại biểu HĐND huyện thống nhất thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện bầu chức danh Ủy viên UBND huyện đối với bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và bà Lê Thị Phương Dung - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu chức danh Ủy viên UBND huyện 

Phát biểu kết luận kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Phước Hùng nhấn mạnh, các Nghị quyết vừa được thông qua rất quan trọng với tình hình thực tế của địa phương, làm căn cứ để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra.

Ông đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND cấp xã xây dựng chương trình, kế hoạch và có sự phân công, giao nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp, bảo đảm Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết