Tiếng Việt | English

28/06/2022 - 18:38

HĐND huyện Tân Trụ tổ chức Kỳ họp thứ 7

Ngày 28/6, HĐND huyện Tân Trụ khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp lệ giữa năm 2022). Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Tô Văn Cư; Phó Chủ tịch HĐND huyện – Nguyễn Chí Cường chủ trì kỳ họp. Đại biểu HĐND tỉnh Long An đơn vị huyện Tân Trụ, Chánh án Tòa án tỉnh Long An – Lê Quốc Dũng; Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh – Nguyễn Minh Hùng cùng dự.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND huyện thảo luận, cho ý kiến đối với 22 báo cáo, tờ trình, 6 dự thảo nghị quyết; trọng tâm là thảo luận đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, chỉ rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022 đã đề ra. Đồng thời, xem xét báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của các cơ quan liên quan và các báo cáo về tài chính ngân sách, đầu tư công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tội phạm, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Kỳ họp cũng xem xét kết quả UBND huyện giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, định hướng về Chương trình hoạt động giám sát năm 2023 của HĐND huyện, thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023. Đồng thời, thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Tân Trụ khóa XII đối với ông Trương Thanh Liêm do chuyển công tác.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Tô Văn Cư yêu cầu UBND huyện tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt công tác kêu gọi đầu tư, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Tăng tốc thực hiện có hiệu quả chương trình đột phá và công trình trọng điểm. Chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón nhận huyện nông thôn mới. Các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công công trình giao thông nông thôn thực hiện Nghị quyết số 22 của Huyện ủy,…

Đại biểu thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Trụ khóa XII

Đồng thời, ông yêu cầu UBND huyện tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, không để cử tri phản ánh, kiến nghị nhiều lần. Sau kỳ họp, đại biểu HĐND huyện khẩn trương báo cáo đến cử tri về kết quả kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cử tri; vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thuận trong việc triển khai các công trình, dự án trên địa bàn huyện nhất là dự án Quốc lộ 50B đi qua địa bàn huyện,…/.

Trà Long

Chia sẻ bài viết