Tiếng Việt | English

10/07/2015 - 10:08

Hiệu quả mô hình địa bàn dân cư không có tệ nạn ma túy

 Đầu năm 2014, UBND phường 1, thị xã Kiến Tường triển khai mô hình địa bàn dân cư không có tệ nạn ma túy cho các ban, ngành, đoàn thể và 4 khu phố. Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và khu phố, lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp các khu phố tổ chức tuyên truyền đến người dân được 24 cuộc, có 810 người dự. Qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tham gia phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn ma túy.

Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường 1, duy trì hoạt động, thường xuyên kết hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức như: Panô, áp phích, tờ bướm, mẫu cam kết,... Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể các khu phố kết hợp cùng gia đình quản lý, giáo dục con em không phạm tội và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy.

Lực lượng Cảnh sát khu vực Công an phường 1 phối hợp các ban, ngành, đoàn thể rà soát lại số thanh thiếu niên có biểu hiện sử dụng các chất ma túy và các loại đối tượng sử dụng, mua bán các chất ma túy. Qua kiểm tra, phát hiện 4 đối tượng sử dụng các chất ma túy, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 4 đối tượng và giao cho gia đình quản lý, giáo dục.

Qua sơ kết, trên địa bàn phường không xảy ra trường hợp phạm tội về ma túy.Trong năm 2014, Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường 1 đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt mô hình địa bàn dân cư không có tệ nạn ma túy. Từ đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm. Sơ kết thực hiện mô hình “Địa bàn khu dân cư không có tội phạm ma túy” cho thấy, tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn ma túy năm 2014 giảm đáng kể, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn./.

Đan Thư

Chia sẻ bài viết