Tiếng Việt | English

12/05/2023 - 18:07

Hiệu quả mô hình giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng bộ đội

Những năm qua, chương trình, nội dung giáo dục chính trị (GDCT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An bảo đảm toàn diện, sát thực tế, phù hợp với các đối tượng, có nhiều đổi mới. Bên cạnh đó, LLVT tỉnh còn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nâng cao hiệu quả công tác GDCT.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức tham quan phòng truyền thống của đơn vị

Nhiều đơn vị trong LLVT tỉnh có các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong GDCT, tiêu biểu như mô hình 5 chủ động trong công tác tư tưởng, Mỗi ngày một điều luật, Đảng viên dìu dắt quần chúng,... Hay tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức sân khấu hóa và mô hình 3 nắm, 3 cùng của Trung đoàn 738,… góp phần nâng cao chất lượng công tác GDCT.

Trung sĩ Thạch Minh Trung (Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung Đoàn 738) phấn khởi nói: “Qua các mô hình GDCT sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu giúp tôi và đồng đội được trang bị thêm kiến thức, nhận thức, an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Nhiều mô hình bước đầu đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng GDCT như Triển khai hình thức học tập chính trị qua mạng máy tính nội bộ. Trong tổ chức GDCT tập trung cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong LLVT tỉnh, kiểm tra nhận thức hàng năm, 100% đạt yêu cầu, trong đó, có 78% khá, giỏi. Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các huyện, thị xã, thành phố tổ chức học tập tập trung cho dân quân thường trực năm nhất, lực lượng dự bị động viên,... đạt yêu cầu đề ra.

Trung tá Võ Lê Hiến - Chính trị viên Ban CHQS thị xã Kiến Tường, cho biết, bên cạnh đột phá nâng cao chất lượng học tập chính trị đối với hạ sĩ quan - binh sĩ, dân quân tự vệ, đơn vị thực hiện hiệu quả các mô hình gắn GDCT với công tác tư tưởng, giáo dục truyền thống, thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và huấn luyện quân sự, xây dựng nền nếp chính quy, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và các thiết chế văn hóa. Qua đó, góp phần định hướng tư tưởng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành kỷ luật trong cán bộ, chiến sĩ (CBCS).

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 đọc sách, báo trong ngày nghỉ

Đặc biệt, mô hình sáng kiến có ứng dụng công nghệ thông tin Lời Bác dạy ngày này năm xưa đã nâng cao chất lượng việc tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Internet, mạng xã hội. Đại úy Võ Sinh Tồn (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh) bày tỏ: “Những nội dung tuyên truyền của ứng dụng mô hình Lời Bác dạy ngày này năm xưa cũng góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội ta trên không gian mạng; đồng thời, tạo thuận lợi cho cán bộ, đảng viên trong việc tìm hiểu, nghiên cứu học tâp”.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, gần 12.000 CBCS từ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên có mặt trên tất cả trận tuyến chống dịch. Song song đó, LLVT tỉnh chủ động triển khai học tập chính trị qua tờ rơi và Internet (Zalo, Mocha,...), góp phần giáo dục, tuyên truyền, định hướng, động viên CBCS vượt qua khó khăn, chung sức cùng người dân chiến thắng đại dịch. Thực hiện nghiêm nhiệm vụ thi đua đặc biệt “Chống dịch, cứu dân”, Bộ CHQS tỉnh còn thành lập mô hình Đội tuyên truyền đặc biệt tổ chức tuyên truyền lưu động.

12 năm qua, Bộ CHQS tỉnh tuyên dương Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" được 20 cuộc với 350 tập thể và gần 1.000 cá nhân được khen thưởng. Đồng thời, LLVT tỉnh đạt nhiều thành tích cao trong hội thao, hội thi cấp tỉnh, quân khu và toàn quân, toàn quốc.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, khẳng định: “Xác định công tác GDCT là một trong những biện pháp quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh luôn coi trọng và có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDCT trong Đảng bộ, LLVT tỉnh, nhất là lãnh, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 124/CT-QUTW, ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới (2011-2023) và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Việc đẩy mạnh, đổi mới công tác GDCT và thực hiện tốt các mô hình đã kịp thời định hướng tư tưởng cho CBCS trước những khó khăn, vấn đề nhạy cảm, phức tạp; nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết