Tiếng Việt | English

04/10/2022 - 14:45

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội

Thực hiện Chỉ thị số 173-CT/ĐU, ngày 03/7/2021 của Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP); Kế hoạch 3088/KH-BĐBP, ngày 06/8/2021 của Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Bình Hiệp (Thị xã Kiến Tường) triển khai, thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ (CBCS).

Theo Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP CKQT Bình Hiệp, để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch này, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai đến CBCS trong đơn vị và ban hành nghị quyết chuyên đề; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Trong đó, xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời, đưa các nội dung của Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088 vào nghị quyết lãnh, chỉ đạo thường xuyên của đơn vị.

Qua 1 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088, ý thức trách nhiệm, tổ chức kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên

Bên cạnh đó, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị rút kinh nghiệm, mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng để quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về chấn chỉnh và tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn. Sau các đợt sinh hoạt chính trị, 100% CBCS viết bản thu hoạch, cam kết chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP. Đại úy Đoàn Minh Hiếu - Đội trưởng Đội Vũ trang, ĐBP CKQT Bình Hiệp, cho biết: “Sau khi được học tập, quán triệt, tôi cam kết thực hiện đầy đủ nội dung theo quy định, bảo đảm chất lượng, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới; duy trì chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông; chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19”.

Đơn vị tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, nhất là khâu nắm, đánh giá tình hình tư tưởng bộ đội; nắm chắc các mối quan hệ xã hội, nội bộ, tâm tư, nguyện vọng, điều kiện hoàn cảnh, sức khỏe của quân nhân để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp. Phát hiện và xử lý kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,... Qua 1 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088, ý thức trách nhiệm, tổ chức kỷ luật của CBCS được nâng lên, không có CBCS vi phạm kỷ luật phải xử lý, nội bộ đoàn kết tốt, không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan tới CBCS đơn vị; 100% CBCS luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá Nguyễn Văn Nam cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt, thời gian tới, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; duy trì và thực hiện nghiêm nguyên tắc, nền nếp, chế độ sinh hoạt; tăng cường kiểm tra, giám sát kết hợp với công tác bảo vệ chính trị nội bộ để kịp thời phát hiện những dấu hiệu tiêu cực, vi phạm kỷ luật, pháp luật, nhất là số CBCS thực hiện nhiệm vụ ở các vị trí, lĩnh vực nhạy cảm.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, sáng, xanh, sạch, đẹp; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chế độ, chính sách cho CBCS cũng như chính sách hậu phương quân đội để mọi quân nhân yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Kiên Cường

Chia sẻ bài viết