Tiếng Việt | English

24/07/2015 - 14:07

Hiệu quả từ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm sát

 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 5-11-2012 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao về việc tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND, thời gian qua, Viện KSND Long An chọn công tác nâng cao chỉ số ứng dụng công nhệ thông tin làm khâu đột phá. Qua đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, các chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng được nâng cao và có nhiều chuyển biến tích cực, chế độ thông tin báo cáo được thực hiện nền nếp, kịp thời, đáp ứng yêu cầu cơ bản của công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Việc chuyển văn bản, báo cáo, thông tin không mang tính bảo mật qua hộp thư điện tử được Viện KSND 2 cấp thực hiện thường xuyên, giúp cho thông tin được truyền tải nhanh chóng, kịp thời, giảm chi phí của đơn vị so với việc gửi văn bản qua đường bưu điện. Hệ thống truyền hình trực tuyến được Viện KSND tối cao triển khai thực hiện đến Viện KSND cấp huyện tư ngày 14-1-2015. Từ đầu năm 2015 đến nay, Viện KSND tỉnh đã tổ chức được 6 cuộc họp, hội nghị dưới hình thức trực tuyến. Việc làm này hạn chế thời gian và chi phí đi lại cho công chức; toàn thể công chức Viện KSND cấp huyện được tiếp xúc trực tiếp các ý kiến trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm trong từng lĩnh vực công tác và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện KSND tỉnh nên việc triển khai thực hiện hiệu quả hơn.

Để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay, từng bước nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, ngày 17-3-2015, Viện KSND Long An phối hợp ngành Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm dưới hình thức truyền hình trực tuyến đến tất cả các điểm cầu Viện KSND 2 cấp. Qua phiên tòa, những ưu điểm, hạn chế của kiểm sát viên, hội đồng xét xử được từng đơn vị đóng góp, giúp cho đội ngũ cán bộ tư pháp 2 cấp có được một số kinh nghiệm từ phiên tòa thực tế, đồng thời, nhận thức rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của mình khi tham gia phiên tòa.

Phát huy những thành quả bước đầu đã đạt, tiếp tục nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, lãnh đạo Viện KSND 2 cấp cần tranh thủ sự hỗ trợ của địa phương, quan tâm đúng mức đến việc đầu tư, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin, nhất là hệ thống máy vi tính để bảo đảm hoạt động thường xuyên, phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ về công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức trong đơn vị. Với nhận thức đúng về tầm quan trọng và có biện pháp phù hợp, trong thời gian tới việc ứng dụng công nghệ thông tin của Viện KSND 2 cấp sẽ tiếp tục được hoàn thiện, mang lại hiệu quả cao hơn, góp phần vào việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát Long An./.

Tống Thị Kim Hương

 

Chia sẻ bài viết