Tiếng Việt | English

05/10/2015 - 11:01

Học tập suốt đời nhằm sống có ích cho xã hội

Con người luôn không ngừng tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ nhằm hoàn thiện bản thân.

Thực tế cho thấy, muốn thành công, sống có ích và có sự cống hiến cho xã hội - cống hiến bình thường của một đời người hay cống hiến thật xuất sắc thì phải học tập từ nhiều nguồn, học từ trong sách vở, tài liệu; học mọi nơi, mọi lúc; học ở mọi lứa tuổi nhằm nắm bắt tri thức của nhân loại. Có được nền tảng của tri thức, sẽ góp phần quan trọng trong quá trình thực nghiệm, học thực tế ở trường đời. Thực tiễn dạy cho ta những điều vô cùng bổ ích, thiết thực, cụ thể và hữu dụng,...

Tri thức là rộng lớn, biển học là vô tận; mỗi người được sinh ra, từ khi mới lọt lòng mẹ đến khi trưởng thành, cần không ngừng học tập suốt đời, để có được những kiến thức xã hội và kiến thức khoa học nhất định, nhằm tiến thân lập nghiệp; đóng góp công sức, năng lực, trí tuệ nhỏ bé của cá nhân vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm phồn vinh, thịnh vượng; góp phần làm cho nhà nhà, người người có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

“Học, học nữa, học mãi”, học tập suốt đời, nhằm sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội!

Quang Song Nam

Chia sẻ bài viết