Tiếng Việt | English

12/08/2015 - 20:29

Học viện Cảnh sát nhân dân là cơ sở giáo dục ĐH trọng điểm

Ngày 12/8, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Học viện Cảnh sát nhân dân là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của lực lượng CAND.

Đến dự và phát biểu tại Lễ công bố, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng và những thành tích, kết quả đạt được trong giáo dục, đào tạo những năm qua, Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành, sự tin cậy của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn lực lượng Công an nhân dân.


Bộ trưởng Trần Đại Quang trao quyết định cho Học viện Cảnh sát nhân dân

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu, Học viện Cảnh sát nhân dân cần có kế hoạch và lộ trình phù hợp, phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của quốc gia đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện (2018).

Tiếp tục cùng với các trường Công an nhân dân nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác giáo dục, đào tạo, nhất là Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”…

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Cảnh sát nhân dân đã không ngừng phát triển về mọi mặt. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Với 991 cán bộ, giảng viên, trong đó có 7 Giáo sư, 24 Phó Giáo sư, 133 Tiến sỹ, 358 Thạc sỹ, 157 Giảng viên chính; cơ sở vật chất của Học viện được xây dựng khang trang; trang thiết bị phương tiện dạy và học từng bước hiện đại.

Học viện đã trở thành một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và phát triển đội ngũ trí thức hàng đầu của ngành Công an… đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo của đất nước nói chung, của ngành Công an nói riêng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và mở rộng hợp tác quốc tế…/.

Việt Cường/VOV - Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết