Tiếng Việt | English

25/09/2015 - 19:23

Long An

Hội Đông y Cần Đước: Khám chữa bệnh miễn phí gần 4 tỉ đồng

Ngày 25-9-2015, Hội Đông y huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức Đại hội hội viên (HV) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Nhiệm kỳ qua, Hội đã phát triển mới 29 HV, củng cố, xây dựng Hội đông y các xã, thị trấn. Đến nay, Huyện hội có 80 HV tham gia sinh hoạt tại 5 Hội đông y xã, thị trấn và 17 Chi hội đông y ấp; tổ chức khám chữa bệnh được 182.920 lượt người, cấp hơn 400.000 thang thuốc - trong đó khám chữa bệnh miễn phí cho gần 120.000 lượt người, hỗ trợ trên 300.000 thang thuốc, tổng số tiền khám chữa bệnh miễn phí gần 4 tỉ đồng.

Ngoài ra, hội còn phối hợp với ngành y tế trong việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tham gia công tác từ thiện xã hội. Hội đã vận động xây dựng cầu giao thông, hỗ trợ gạo, tiền cho gia đình khó khăn với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Hội Đông y huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hội, tham gia công tác khám chữa bệnh, góp phần cùng ngành y tế chăm lo sức khoẻ nhân dân. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có 100% cán bộ, HV được học tập chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phát triển 60 HV, các tổ chức hội cơ sở đều đạt vững mạnh.


Ban Chấp hành Hội Đông y huyện Cần Đước nhiệm kỳ 2015- 2020 ra mắt đại hội

Đại hội bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 13 thành viên, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Đông y tỉnh là 8 đại biểu. Ông Trần Văn Xia tiếp tục được đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2015- 2020./.

CTV Kim Khánh

Chia sẻ bài viết