Tiếng Việt | English

19/09/2020 - 08:04

Huy động nhân dân, các tổ chức, đoàn thể tham gia trục vớt lục bình

Ở các huyện Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An, trên nhiều tuyến sông, kênh, rạch bị lục bình bao phủ dày đặc làm cản trở lưu thông đường thủy và tưới tiêu. Thời gian qua, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức, đoàn thể tham gia trục vớt lục bình.

Nhiều đoạn kênh, rạch bị lục bình bao phủ

Theo UBND tỉnh, từ năm 2018 trở về trước, ngân sách tỉnh có phân bổ cho các huyện để thực hiện công tác trục vớt, xử lý lục bình. Tuy nhiên, từ sau năm 2018 trở lại đây, tỉnh chỉ đạo các địa phương tự cân đối nguồn kinh phí dự phòng và kinh phí sự nghiệp môi trường được cấp hàng năm để huy động các phương tiện, lực lượng đẩy mạnh công tác vớt lục bình trên sông, kênh, rạch. 

Lục bình dày đặc cản trở vận chuyển bằng đường thủy

Mặt khác, theo quy định của Luật Thủy lợi có hiệu lực ngày 01/7/2018, tại khoản 2 Điều 15 quy định: “Nhà nước đầu tư xây dựng công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi lớn, công trình thủy lợi khó huy động các nguồn lực xã hội…”, khoản 3 quy định “Tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi có trách nhiệm đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng”; khoản 4 Điều 49 quy định: “Tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi có trách nhiệm phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng”. 

Trên cơ sở quy định của Luật Thủy lợi, ngày 22/4/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc Đẩy mạnh phát triển thủy lợi nội đồng phòng chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2020 – 2021. 

Những năm qua, lục bình phát triển quá nhanh, dày đặc nên nhiều nơi phải huy động các lực lượng trục vớt

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện các công trình thủy lợi do cấp xã quản lý, lập dự toán kinh phí từng danh mục công trình (kể cả việc trục vớt lục bình). Qua đó, xác định tổng mức kinh phí thực hiện công tác thủy lợi trong 2 năm, từ đó xác định mức đóng góp của các doanh nghiệp và người dân.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát các nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm của huyện để thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức, đoàn thể tham gia trục vớt lục bình trên địa bàn huyện./.

Đức

Chia sẻ bài viết