Tiếng Việt | English

21/09/2022 - 20:19

Huyện ủy Mộc Hóa triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022  

Ngày 21/9, Huyện ủy Mộc Hóa (tỉnh Long An) tổ chức Hội nghị lần thứ 10 đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán đến dự.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

9 tháng năm 2022, Huyện ủy tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai chặt chẽ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Sản xuất nông nghiệp tập trung, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ; diện tích gieo sạ bảo đảm theo kế hoạch. Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung lãnh đạo thực hiện theo lộ trình đề ra; xã Bình Thạnh hiện đạt 18/19 tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2022 hoàn thành 19/19 tiêu chí, đề nghị tỉnh công nhận xã nông thôn mới. Xây dựng cơ bản được tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai, thực hiện; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân theo kế hoạch.

Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được tập trung lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ; hoàn thành công tác tuyển quân năm 2022 vượt chỉ tiêu tỉnh giao (102,17%).

Các đại biểu tham dự hội nghị

Những tháng cuối năm, Huyện ủy tập trung theo dõi, lãnh đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp kiểm soát tốt và thích ứng an toàn, linh hoạt với diễn biến của dịch Covid-19 trong tình hình mới; lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi sản xuất nông nghiệp năm 2022; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các công trình, dự án theo kế hoạch đầu tư công năm 2022, nhất là các công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện và các công trình từ nguồn vốn vận động xã hội hóa./.

Bé Ngoan – Phú Vinh

Chia sẻ bài viết