Tiếng Việt | English

17/09/2015 - 11:41

Long An

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu và giáo dục chính trị


LLVT Long An thực hành diễn tập chiến thuật cấp phân đội

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổng kết nhiệm vụ huấn luyện 5 năm (2011-2015), 163 đại biểu là lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tham dự.

5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp LLVT luôn làm tốt công tác quán triệt nhiệm vụ, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị.

Trong 5 năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia diễn tập tác chiến chiến lược trên hướng miền Nam “MN-13” do Bộ Quốc phòng tổ chức, luyện tập chỉ huy cơ quan 2 lần; cấp huyện diễn tập khu vực phòng thủ 12/15 đơn vị, cấp xã, phường, thị trấn diễn tập 201 lượt/192 đầu mối đơn vị, đạt 100% chỉ tiêu diễn tập hàng năm. Riêng năm 2014 tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cấp xã có thực binh trung đội dân quân chiến đấu ở địa hình đồng bằng sông nước làm điểm cho Bộ Quốc phòng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ chức 198 lớp tập huấn, huấn luyện cho 9.150 lượt cán bộ. Hoàn thành kế hoạch huấn luyện hằng năm cho các đối tượng, các ngành, các binh chủng, kết quả kiểm tra huấn luyện hàng năm có 100% đạt yêu cầu, có từ 70%-75% khá, giỏi. Tổ chức 462 lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 35.398 người đạt 100% chỉ tiêu.


Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác huấn luyện 5 năm (2011- 2015)

Thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; Chú trọng đổi mới phương pháp, cách thức huấn luyện linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng; tập trung huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế. Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, nhân rộng điển hình tiên tiến để thúc đẩy, nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị.

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 20 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trong 5 năm (2011-2015)./.

CTV Trung Dũng

 

Chia sẻ bài viết