Tiếng Việt | English

18/06/2015 - 10:33

Không ngừng tu dưỡng đạo đức người làm báo

Đối với mỗi nhà báo, từ lúc đang được đào tạo cho đến khi đi làm, phải luôn trau dồi kiến thức và tu dưỡng đạo đức, có định hướng rõ ràng để bảo đảm mỗi tác phẩm của mình phải đem thông tin chính xác, dễ đọc cho người đọc. Người làm báo cũng có một quyền lực nhất định, họ được giao trọng trách làm cái gạch nối giữa Đảng với dân, giữa dân với Đảng. Chỉ đứng về một phía, chỉ biết có một phía, lập tức mọi xét đoán, kết luận sẽ phiến diện, bài viết sẽ thiếu hẳn tính thuyết phục. Chính vì vậy, xã hội có quyền đòi hỏi người làm báo phải có đủ phẩm chất, năng lực của người cán bộ cách mạng. Là người làm nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ người khác, trước hết phải làm gương cho người khác về cần, kiệm, liêm, chính và đặc biệt khi cầm bút, phải phản ánh trung thực, khách quan. Vấn đề đạo đức của người làm báo nhiều khi không hẳn là câu chuyện quá to tát mà nó nằm ngay trong cái cách nhà báo đưa tin. Cũng sự việc ấy, nhưng sao có nhà báo chuyển đến bạn đọc thông điệp ấm áp, nhân văn; ngược lại, có nhà báo khai thác ở góc độ khiến bạn đọc hoang mang, lạc lối trong cảm xúc lẫn định hướng. Nếu chỉ chạy theo tin tức mà quên đi trách nhiệm xã hội, định hướng dư luận và không quan tâm đến những nhân vật trong tác phẩm của mình thì người làm báo đã đánh mất đạo đức cá nhân.

Hiện nay, báo chí không chỉ tích cực tuyên truyền các nhiệm vụ KT-XH mà còn đóng góp tích cực cho công tác xây dựng Đảng. Báo chí là diễn đàn của nhân dân, báo chí cần phải chắt lọc, lắng nghe và phản ánh những ý kiến xác đáng, phù hợp của nhân dân đóng góp cho Đảng; không bỏ sót bất kỳ ý kiến hay, bất kỳ ý kiến xây dựng nào của người dân. Chính vì vậy, yêu cầu của báo chí hiện nay là phải nhanh, nhạy, chính xác và kịp thời. Đó là yêu cầu rất lớn đối với người làm báo. Chính ở đây, ta thấy vai trò nổi bật của vấn đề xây dựng đạo đức người làm báo cách mạng.

Báo chí phải luôn mang tính cổ vũ, xây dựng cái tốt, cái mới, đấu tranh với những cái xấu, cái sai, cái lạc hậu, phản ánh trung thực và chân thành sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đối với người làm báo, cần thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, tinh thần, luôn học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học tập, làm theo tư tưởng, quan điểm, đạo đức Hồ Chí Minh chính là đã thực hiện một cách cụ thể, thiết thực việc rèn luyện, xây dựng đạo đức người làm báo./.

          Thu Năm 

Chia sẻ bài viết