Tiếng Việt | English

04/01/2021 - 16:52

Kiến nghị Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trong năm 2021

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đang phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng hỗ trợ giải pháp tốt nhất cho nền kinh tế, cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Họp báo chuyên đề về Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ tổ chức sáng 4/1. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Họp báo chuyên đề về Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ tổ chức sáng 4/1. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Tại buổi họp báo chuyên đề về Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ tổ chức sáng 4/1, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết đã đề xuất với Chính phủ triển khai từ năm 2021 chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc chuyển đổi số và cơ cấu lại doanh nghiệp ngay từ đầu nhiệm kỳ 5 năm tới, cố gắng làm sao để các doanh nghiệp của Việt Nam có khả năng bắt kịp xu thế chuyển đổi số của thế giới.

“Đây cũng là điều kiện giúp các doanh nghiệp của Việt Nam có sự liên kết với nhau để tạo sức mạnh tổng hợp cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, lớn mạnh, khắc phục hạn chế trong thời gian vừa qua là quy mô doanh nghiệp rất nhỏ mà 'không chịu lớn.' Đây là yếu tố mà chúng tôi rất kỳ vọng, như một cú huých cho các doanh nghiệp và xã hội phát triển,” ông Phương thông tin thêm.

Còn theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong những năm tới.

Chính phủ đã đề ra 96 chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, lĩnh vực làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phấn đấu thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, đánh giá, đo lường kết quả thực hiện Nghị quyết của các bộ, ngành, địa phương.

Đối với Nghị quyết 02/NQ-CP, theo Bộ trưởng, Nghị quyết đề ra thông điệp của Chính phủ là cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục.

“Việc đưa tin kịp thời, truyền tải đầy đủ thông tin đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân có ý nghĩa hết sức quan trọng để chúng ta có thể tập trung triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả 2 Nghị quyết này ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2021, góp phần khơi dậy ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, kế hoạch 5 năm và Chiến lược 10 năm theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Vì vậy, việc chuyển đổi số là một đòi hỏi hết sức khách quan và bức thiết để phục vụ tăng trưởng," " Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết: Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và cơ cấu lại doanh nghiệp cũng là một trong những giải pháp Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế, các doanh nghiệp, các đối tượng khi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong năm 2021 theo yêu cầu của Thủ tướng đã giao cho các bộ, ngành.

Theo thứ trưởng Phương, các giải pháp trực tiếp để hỗ trợ nền kinh tế cần phải có được nghiên cứu chi tiết, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, phù hợp với các hoàn cảnh cụ thể của 2021, đòi hỏi công tác theo dõi, giám sát, nắm bắt tình hình thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, lúc đó mới đề ra được giải pháp phù hợp.

Bên cạnh đó, còn phải căn cứ vào các điều kiện về mặt nguồn lực, cũng như cách thức triển khai các giải pháp mà chúng ta đề ra.

“Để trả lời thời điểm nào có gói hỗ trợ kinh tế lần thứ hai này, áp dụng ra sao, quy mô, phạm vi thế nào, tại thời điểm này chúng tôi chưa thể trả lời chi tiết được. Đến thời điểm chín muồi, chúng tôi hoàn tất nghiên cứu, chuẩn bị thì sẽ thông tin với báo chí,” Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho hay.

Để tiếp sức cho nền kinh tế, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Nghị quyết 01 tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định thông điệp của năm 2021 là: “Tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tốt các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số trong khu vực và thế giới, ” Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết