Tiếng Việt | English

22/03/2023 - 10:17

Kiến Tường: Hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự với các tổ chức chính trị - xã hội

Ban Chỉ huy Quân sự, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thị xã Kiến Tường ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2023

Năm 2022, công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An với các tổ chức chính trị - xã hội (TCCT-XH) được triển khai toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả. Các đơn vị luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động ở cơ sở, nhất là việc phối hợp vận động trong công tác tuyển quân, huấn luyện, xây dựng lực lượng, hội thao, hội thi, chính sách hậu phương quân đội,... bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được ký kết, xây dựng các tổ chức và hội viên vững mạnh, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong đó, nổi bật là xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với phát động phong trào Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, chương trình Tết Quân - Dân, Nghĩa tình biên giới, Xuân chia sẻ - Tết yêu thương, Mẹ đỡ đầu, xây tặng nhà tình nghĩa Quân - Dân,... Ban CHQS thị xã phối hợp các TCCT-XH và UBND xã Thạnh Trị tổ chức Tết Quân- Dân Xuân Quý Mão năm 2023 với tổng kinh phí 100 triệu đồng; xây tặng 3 nhà tình nghĩa Quân - Dân với kinh phí 200 triệu đồng;...

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kiến Tường - Lê Hồng Hạnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt trong chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS với các TCCT-XH thị xã thời gian qua và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, chương trình phối hợp có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức; thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình Dân vận khéo gắn với lĩnh vực, việc làm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể.

Duy trì chế độ giao ban, trao đổi, thông báo tình hình để kịp thời có những giải pháp trong triển khai, thực hiện chương trình phối hợp ngày càng bền vững, phát triển, là cơ sở quan trọng xây dựng mối đoàn kết quân - dân gắn bó, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương,…

Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS với các TCCT-XH và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thị xã năm 2022, phương hướng phối hợp hoạt động năm 2023, UBND thị xã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác liên tịch giữa Ban CHQS và các TCCT-XH thị xã năm 2022; những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động Tết Quân - Dân Xuân Quý Mão năm 2023. Đồng thời, Ban CHQS và đại diện các TCCT-XH và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thị xã ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2023./.

Hoài Phương

Chia sẻ bài viết