Tiếng Việt | English

22/03/2023 - 17:16

Ký kết kế hoạch hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp giữa Long An và Đồng Tháp

Ngày 22/3, tại Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) 2 tỉnh Long An và Đồng Tháp tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp giữa BĐBP tỉnh Long An với BĐBP tỉnh Đồng Tháp.

Thượng tá Đàm Quang Ngoạt – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Long An và Đại tá Nguyễn Thanh Hòa – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Đồng Tháp đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các phòng, ban chức năng, các đồn Biên phòng tiếp giáp thuộc BĐBP 2 tỉnh.

Bộ Chỉ huy BĐBP 2 tỉnh Long An và Đồng Tháp ký kết Kế hoạch hiệp đồng bảo vệ biên giới, địa bàn tiếp giáp năm 2023

Năm 2022, BĐBP 2 tỉnh Long An và Đồng Tháp đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, thường xuyên trong công tác bảo vệ biên giới tiếp giáp; chủ động nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời trao đổi thông tin, tình hình, giải quyết tốt các vụ việc phát sinh, bảo đảm không để hình thành điểm nóng, phức tạp trên địa bàn biên giới tiếp giáp.

Bên cạnh đó, các phòng, ban chức năng và 2 đồn Biên phòng tiếp giáp là Đồn Biên phòng Sông Trăng (BĐBP Long An) và Đồn Biên phòng Thông Bình (BĐBP Đồng Tháp) đã phát huy tốt vai trò, chức năng trong quản lý, bảo vệ biên giới cũng như công tác phối hợp hiệp đồng trong quản lý nhà nước trên biên giới,...

Năm 2023, Bộ Chỉ huy BĐBP 2 tỉnh Long An và Đồng Tháp thống nhất tập trung chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ và 2 đồn Biên phòng tiếp giáp tiếp tục duy trì công tác trao đổi tin tức, tình hình liên quan đến địa bàn nội, ngoại biên; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về biên giới...; đấu tranh, ngăn chặn, phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm khu vực biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự đoạn biên giới tiếp giáp./.

Minh Luận – Đinh Quân

Chia sẻ bài viết