Tiếng Việt | English

21/02/2024 - 14:20

Ký kết phối hợp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập  

Sáng 21/02, Hội Khuyến học tỉnh Long An tổ chức Lễ ký kết liên tịch Chương trình phối hợp triển khai, thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong quân đội, công an trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2026, định hướng đến năm 2030. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Huỳnh Văn Thanh; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Phan Thị Dạ Thảo dự.

Hội Khuyến học tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Hội Khuyến học tỉnh lần lượt ký kết Chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh về triển khai, thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong quân đội, công an giai đoạn 2024-2026, định hướng đến năm 2030.

Nội dung phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Sự cần thiết của việc học tập nâng cao trình độ của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh, gắn với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời với xây dựng trách nhiệm công dân trong tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh; phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp chặt chẽ Hội Khuyến học cùng cấp tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục “Vì em hiếu học”, “Nâng bước em đến trường”;…

Hội Khuyến học tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng ký kết chương trình phối hợp

Nội dung phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phối hợp trong công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của quân đội nhân dân về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;...

Nội dung phối hợp về triển khai, thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 

Nội dung phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh và Công an tỉnh: Sự cần thiết, lợi ích của việc học tập, tự học nâng cao trình độ của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân và cán bộ, hội viên Hội Khuyến học trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn về xây dựng xã hội học tập và hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện mô hình và các tiêu chí đánh giá về “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập";…

Tại buổi ký kết, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Huỳnh Văn Thanh mong muốn, các đơn vị có sự phối hợp thật sự chặt chẽ, triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung được ký kết. Ông đề nghị, các đơn vị thường xuyên cập nhật quy định mới trong thời gian thực hiện chương trình phối hợp; từng thành viên trong các ngành có sự nghiên cứu và thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;…/.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết