Tiếng Việt | English

29/09/2019 - 19:30

Lan tỏa phong trào Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 7

Trong phong trào Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7, giai đoạn 2014 - 2019, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương khen thưởng. Qua đó, tạo sức lan tỏa và nhân rộng những điển hình.

Phong trào Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Long An cũng lan tỏa mạnh mẽ

Theo Đại tá Nguyễn Công Anh - Phó Chủ nhiệm chính trị quân khu 7, trong phong trào thu đua quyết thắng LLVT Quân khu 7 thì công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tiêu biểu được coi là trọng tâm, như lời dạy của Bác Hồ "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền".

Trong năm qua, LLVT Quân khu 7 có trên 5.700 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp cơ sở; trên 600 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp trên cơ sở; 46 tập thể và 72 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh cấp Quân khu; 3 tập thể và 4 cá nhân được tôn vinh cấp Bộ Quốc phòng.

Từ phong trào Thi đua quyết thắng, có nhiều phong trào, mô hình được triển khai, thực hiện hiệu quả như LLVT quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới; chung tay vì người nghèo; mô hình gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo; tiết kiệm, nâng bước em cắp sách tới trường; hũ gạo tình thương; lớp học xóa mù chữ;...

Qua công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả đã tạo động lực mạnh mẽ để khơi dậy trong mọi cán bộ, chiến sĩ ý chí tiến công, sức sáng tạo, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, lập nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT Quân khu 7, giai đoạn 2014 - 2019 sẽ được diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/10 nhằm tổng kết, đánh giá công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng.

Tại Đại hội sẽ biểu dương 56 tập thể, 58 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua quyết thắng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn Quân khu; trong đó, Long An có 2 tập thể và 2 cá nhân./.

Đức

Chia sẻ bài viết