Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Lắng nghe dân nói

 Cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với người dân để lắng nghe và giải đáp những vấn đề còn vướng mắc trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển KT-XH tại địa phương để công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành ngày càng hiệu quả.Tuy nhiên, có không ít cán bộ, đảng viên chưa chịu khó đi cơ sở, gần dân để liên hệ chặt chẽ với người dân, lắng nghe dân nói. việc tiếp đón người dân đến các cơ quan công quyền để bày tỏ ý kiến của mình có nơi còn chưa thực hiện tốt.

Cần xác định đối thoại trực tiếp với nhân dân là một diễn đàn dân chủ. Qua đó, các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc trong mối quan hệ của nhân dân với Đảng bộ. Khi đối thoại với dân rất cần “chịu” lắng nghe dân thì người dân sẽ hăng hái tham gia đóng góp ý kiến, chung tay phát triển KT-XH, xây dựng được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

 

DUY PHONG

Chia sẻ bài viết