Tiếng Việt | English

17/09/2015 - 15:21

Long An

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo bộ luật dân sự sửa đổi


Phó trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Long An - Nguyễn Trung Thu chủ trì hội nghị

Sáng nay 17-9-2015, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Long An - Nguyễn Trung Thu chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi (gọi tắt là dự thảo). Định hướng nội dung tập trung vào những vấn đề lớn cần đóng góp cho dự thảo như: Tòa án nhân dân (TAND) các cấp có thụ lý những vụ việc chưa có quy định trong luật hay không? Các vấn đề về quyền nhân thân, quyền tài sản như: Đặt tên, thời điểm xác lập quyền sở hữu, thời hiệu, vật quyền sở hữu và vật quyền khác,...

Đại diện TAND tỉnh góp ý, dự thảo có những quy định rất sát với thực tiễn xét xử; thời hiệu thừa kế nhất trí như luật đã quy định. Về quy định thuật ngữ mới phải dễ hiểu để người dân dễ tiếp cận, hạn chế đưa khái niệm khó hiểu. TAND không được từ chối những quan hệ dân sự chưa được luật điều chỉnh vì luật chưa kịp đề cập, hơn nữa, loại việc này không nhiều và có thể áp dụng án lệ, đạo đức và sự công bằng xã hội để áp dụng.

Đại tá Phạm Hữu Châu - Phó Giám đốc Công an tỉnh cơ bản thống nhất về bố cục dự thảo. Việc xét xử của TAND phải có cơ sở mặc dù áp dụng tập quán pháp, án lệ. TAND không được quyền từ chối khi người dân có vụ việc cần Tòa xét xử. Không nên giới hạn số chữ cái đặt tên đối với người có quốc tịch Việt Nam, nhưng đừng đặt tên khó gọi hoặc gây phản cảm. Việc chuyển đổi giới tính cần có quy định cụ thể để tránh hiểu lệch lạc. Quy định lãi suất thỏa thuận giữa các đương sự không quá 200% so với luật cũ có quá cao hay không?

Đại diện TAND huyện Đức Hòa cho rằng, cần làm rõ nghĩa từ "không được từ chối" vì trên thực tế có những vụ việc TAND cũng không thể thụ lý giải quyết. Việc đặt tên theo quy định dự thảo có những bất cập như người dân tộc khác như: Châu Âu, châu Phi khi nhập quốc tịch Việt Nam thì có quy định cụ thể việc đặt tên cho họ. Việc chia tài sản thừa kế bất động sản và động sản có thời hiệu thừa kế khác nhau gây khó cho việc xét xử. Nên quy định mức lãi suất thỏa thuận phù hợp để có lợi cho người dân khi tham gia giao dịch dân sự.

Các ý kiến khác tập trung những nội dung: Bổ sung thêm quy định về khiếm khuyết giới tính cụ thể mới cho chuyển giới, tránh hiểu và suy nghĩ lệch lạc. Việc quy định áp dụng theo tập quán, án lệ thì phải có quy định cụ thể vụ việc này tránh tùy tiện trong xét xử. Quyền nhân thân được quy định trong Hiến pháp cần được cụ thể hóa để áp dụng cho phù hợp, đảm bảo quyền con người. Quyền thừa kế và thời hạn thừa kế cũng như việc lập di chúc cần quy định cho phù hợp pháp luật và đạo đức của dân tộc,…/.

Hải Đăng

 

Chia sẻ bài viết