Tiếng Việt | English

11/06/2021 - 20:34

Long An: Hơn 700 doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An - Huỳnh Văn Sơn, lũy kế 5 tháng năm 2021 trên địa bàn thành lập mới 726 doanh nghiệp.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư luôn được tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện. Long An thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, chủ trương, đẩy mạnh giải pháp xúc tiến, kêu gọi các đơn vị về đầu tư trên địa bàn. 

5 tháng năm 2021 trên địa bàn có 726 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Lũy kế 5 tháng năm 2021, thành lập mới 726 doanh nghiệp, với tổng số vốn 11.695 tỉ đồng; so với cùng kỳ tăng 30,3% về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, tăng 25,9% về vốn đăng ký.

Riêng tháng 5/2021, có 132 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 2.034 tỉ đồng, tăng 12,8% về số doanh nghiệp. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 148 doanh nghiệp, tăng 71% so với cùng kỳ.

Đến nay trên địa bàn Long An có 13.244 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 340.762 tỉ đồng./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết