Tiếng Việt | English

14/08/2021 - 15:34

Long An: Khoảng 40.000 lao động ở lại làm việc sau khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Theo Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế - Nguyễn Thành Thanh, toàn tỉnh ghi nhận gần 42.000 lao động được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (mũi 1) tại các doahh nghiệp trong khu công nghiệp khi kết thúc tiêm đợt 1, ngày 10/8. Có khoảng 40.000 lao động tiếp tục ở lại vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" sau khi được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Với phương án " 3 tại chỗ", Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được đăng ký của 1.058 doanh nghiệp trong tỉnh với số lượng lao động hơn 49.000 người. Ban đã phối hợp, tổ chức kiểm tra được 577 doanh nghiệp, trong đó có 453 doanh nghiệp đạt điều kiện.

Long An có khoảng 40.000 lao động tiếp tục ở lại làm việc sau khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu kinh tế phát hành các văn bản phối hợp tổ chức đón lao động đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” trong khu công nghiệp có nhu cầu trở về các địa phương trong tỉnh. Đến thời điểm hiện nay, có hơn 3.000 lao động đăng ký về địa phương./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết