Tiếng Việt | English

08/08/2022 - 09:54

Long An: Tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ  

UBND tỉnh Long An vừa có công văn số 7095/UBND-VHXH về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.

Các ban đỏ nổi trên tay một bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ. Ảnh: TTXVN 

Thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh,UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6930/UBND-VHXH ngày 29/7/2022 và các văn bản chỉ đạo khác liên quan, trong đó tiếp tục tập trung: Quán triệt, chỉ đạo thông suốt, quyết liệt, huy động các cấp, ngành, Đoàn thể tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản đáp ứng, tổ chức diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong  trường hợp dịch bệnh xảy ra.

Sở Y tế theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả. Thực hiện quyết liệt các biện pháp giám sát, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập; xử lý kịp thời ổ dịch, chăm sóc điều trị người mắc bệnh, hạn chế thấp nhất tử vong. Đặc biệt lưu ý ưu tiên bảo vệ lực lượng y tế, đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng dễ bị tổn thương. Xây dựng kế hoạch đáp ứng về y tế với bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ y tế các tuyến theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng cường năng lực xét nghiệm,chẩn đoán xác định. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các địa phương về giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng và điều trị bệnh đậu mùa khỉ; đảm bảo phương tiện, vật tư, trang thiết bị, thuốc phù hợp cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống dịch từ động vật hoang dã, đặc biệt là nhóm động vật có nguy cơ lây nhiễm cao với bệnh đậu mùa khỉ.

Sở Tài chính bảo đảm đủ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí./.

BLA

 

Chia sẻ bài viết