Tiếng Việt | English

03/12/2023 - 18:42

Long An: Thành lập Đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông

Đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông tỉnh do Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Hồ Văn Dân làm Đội trưởng; Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Huy Hoàng làm Đội phó thường trực và Phó Trưởng phòng PA03, Công an tỉnh - Vũ Xuân Toàn làm Đội phó.

UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định thành lập Đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông tỉnh nhằm triển khai, thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông; tăng cường phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất và xử lý vi phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (Ảnh minh hoạ)

Thành viên của đội được chọn từ các chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra viên Sở Công Thương,  Kiểm soát viên Cục Quản lý thị trường tỉnh và Công an tỉnh.

Đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông chịu sự quản lý, chi đạo của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan chuyên ngành cấp Trung ương.

Theo UBND tỉnh Long An, Đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông có chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch để phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, gồm các lĩnh vực: Báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin,...

Sơ kết, tổng kết đánh giá, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí hoạt động của Đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông tỉnh do UBND tỉnh duyệt cấp trên cơ sở dự trù hàng năm của Đội, bao gồm từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thông tin và truyền thông; được giao trong dự toán hàng năm của Sở Thông tin và Truyền thông./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết