Tiếng Việt | English

30/11/2020 - 16:52

Kiểm tra các cơ sở kinh doanh đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Sáng 30/11, Đội Liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông tỉnh Long An tiến hành kiểm tra đột xuất về lĩnh vực công nghệ thông tin tại các cơ sở kinh doanh đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Đội Liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất về lĩnh vực công nghệ thông tin tại hộ kinh doanh M39 II, địa chỉ số 45A, Huỳnh Văn Nhứt, phường 3, TP.Tân An

Đội Liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất tại hộ kinh doanh M39 II, số 45A, Huỳnh Văn Nhứt, phường 3, TP.Tân An và hộ kinh doanh Không gian ảo, số 76, Hồ Văn Long, phường 2, TP.Tân An. Qua kiểm tra đã phát hiện, lập biên bản cảnh cáo và nhắc nhở 2 hộ kinh doanh đại lý Internet vi phạm thời gian hoạt động theo quy định. Cụ thể, các điểm hoạt động quá giờ, ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm.

Đội Liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất về lịnh vực công nghệ thông tin tại hộ kinh doanh Không gian ảo, địa chỉ số 76, Hồ Văn Long, phường 2, TP.Tân An

Đội Liên ngành kiểm tra đã yêu cầu các cơ sở trên thực hiện đúng theo các quy định hiện hành về kinh doanh đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và lưu ý không để người sử dụng truy cập, xem, tải thông tin, hình ảnh, phim có nội dung đồi trụy; Chấp hành giờ đóng mở cửa, niêm yết danh sách trò chơi G1, G2; Niêm yết giá dịch vụ,...theo quy định. Nếu tiếp tục vi phạm, Đội Liên ngành kiểm tra sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo thẩm quyền./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết