Tiếng Việt | English

10/08/2015 - 19:01

Long An: Thành phố Tân An - Nâng cao ý thức toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn TP.Tân An luôn được duy trì và phát triển, nhờ vậy, đã đóng góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở thành phố.

Xác định công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”là biện pháp quan trọng trong phòng ngừa đấu tranh làm giảm các loại tội phạm. Bám sát theo kế hoạch đó, hàng năm công an thành phố đã xây dựng và triển khai kế hoạch phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sát với đặc điểm, tình hình của địa bàn đến toàn thể các cán bộ, chiến sĩ và sâu rộng trong nhân dân.

Thấm nhuần quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” và thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ với lực lượng Công an nhân dân “phải dựa vào dân, không được xa rời dân, khi dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thành công hoàn toàn”, Công an TP.Tân An đã đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục phát triển sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia.

Công an nhân dân đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm giúp nhân dân cảnh giác, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng, chống tội phạm./.

Huy Huỳnh 

Chia sẻ bài viết