Tiếng Việt | English

29/10/2020 - 15:24

Long An tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp

Sáng 29/10, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út chủ trì.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út (thứ 3 từ phải qua) trao bằng khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc về thi hành Luật Lý lịch tư pháp  giai đoạn 2010-2020

Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Nguyễn Văn Lâm báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp (LLTP), theo đó, thực hiện quy chế phối hợp, các cơ quan liên quan kịp thời cung cấp thông tin LLTP, tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Tư pháp lập cơ sở dữ liệu theo quy định. Số lượng thông tin LLTP do các cơ quan cung cấp cho Sở Tư pháp từ ngày 01/7/2010 đến ngày 30/6/2020 là 64.676 thông tin.

Từ ngày 01/7/2010 đến ngày 30/6/2020,  Sở Tư pháp tiếp nhận 35.496 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP, trong đó có 26.662 hồ sơ cấp phiếu LLTP số 1 và 8.834 hồ sơ cấp phiếu LLTP số 2. Mục đích cấp phiếu LLTP chủ yếu bổ sung hồ sơ công việc (chạy xe công nghệ cao, bảo vệ, đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề, kinh doanh có điều kiện), tham gia thành lập các hội nghề nghiệp, chức sắc tôn giáo, xuất cảnh, xóa án tích.

Theo ông Nguyễn Văn Lâm, ngành Tư pháp Long An ứng dụng phần mềm về LLTP do TP.HCM chia sẻ nên việc cấp LLTP nhanh chóng và thuận tiện hơn, bước đầu thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp phiếu LLTP.

Đại diện các ngành liên quan như Công an, TAND và VKSND tỉnh, huyện đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện công tác lưu trữ, phối hợp hiệu quả hơn trong thực hiện Luật LLTP.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Long An khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Luật LLTP. Sở Tư pháp cũng tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác LLTP. Đồng thời, các cơ quan của tỉnh đề nghị Bộ Tư pháp khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Luật LLTP.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út nhấn mạnh: Luật LLTP ban hành được 10 năm, qua triển khai thực hiện, các ngành, các cấp đạt được những kết quả đáng khích lệ, cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp.

Trong thời gian tới, ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật LLTP theo chiều sâu; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, sở, ban, ngành và chính quyền các cấp về cơ sở dữ liệu LLTP; nêu cao vai trò người đứng đầu trong việc quan tâm chỉ đạo, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ thực hiện Luật LLTP.

Đặc biệt, ngành Tư pháp tham mưu UBND các cấp kịp thời xử lý bất cập trong việc thực hiện Luật LLTP, nhất là công tác bố trí cán bộ, trang bị cơ sở vật chất phục vụ việc tra cứu cơ sở dữ liệu LLTP.

Ngành nên chủ động xây dựng kế hoạch hoàn thiện công tác LLTP, không phụ thuộc vào yêu cầu của tổ chức, cá nhân mà chủ động triển khai thực hiện LLTP cho toàn bộ nhân dân trên địa bàn tỉnh để hoàn thiện cơ sở dữ liệu LLTP trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị cơ quan chuyên môn nhanh chóng hoàn thiện báo cáo, chuyển kiến nghị về Bộ Tư pháp./.

Đỗ Lâm

Chia sẻ bài viết