Tiếng Việt | English

22/08/2019 - 03:26

Lớp liên thông Đại học thi tại nhà riêng: Trưởng phòng Giáo dục phải làm lại tường trình

UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo làm lại tường trình vụ lớp liên thông Đại học thi tại nhà riêng.