Tiếng Việt | English

10/06/2024 - 11:08

Lực lượng vũ trang tỉnh Long An chú trọng nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao

Thực hiện tốt đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và Nhà nước ta; đồng thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An lãnh, chỉ đạo toàn diện, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; trong đó, nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao là khâu đột phá, nhằm khắc phục khâu yếu, mặt yếu.

Lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng diễn tập

Tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác diễn tập, hội thi, hội thao

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện; trực tiếp là Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 7 và hướng dẫn của cơ quan cấp trên, hàng năm, để cụ thể hóa, Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, xác định huấn luyện chiến đấu là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên; trong đó, tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) cấp tỉnh, cấp huyện, diễn tập chiến đấu trong KVPT xã, phường, thị trấn, hội thi, hội thao là nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo với những mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, biện pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của đơn vị.

Đặc biệt, từ kết quả, kinh nghiệm rút ra qua các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao hàng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai, thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp; cấp ủy 15 huyện, thị xã, thành phố, Trung đoàn 738 ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác diễn tập, hội thi, hội thao, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp, tác phong công tác trong lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, rà soát, điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, yêu cầu từng cuộc diễn tập, hội thi, hội thao.

Trên cơ sở đó, tập trung đột phá vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, vấn đề mới, khâu yếu, mặt yếu trong diễn tập, hội thi, hội thao. Trong đó xác định, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ diễn tập, hội thi, hội thao, nắm vững nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu, vượt qua khó khăn, thách thức. Kết quả hàng năm tổ chức diễn tập KVPT huyện, thị xã, thành phố, diễn tập chiến đấu trong KVPT xã, phường, thị trấn đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; tham gia các hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng, Quân khu tổ chức đều đạt kết quả cao.

Bài học lý luận và thực tiễn từ công tác diễn tập

Huấn luyện trên địa hình đồng bằng sông nước

Diễn tập là hình thức huấn luyện chiến đấu cao nhất và sát thực tế nhất để đánh giá toàn diện công tác xây dựng KVPT của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trong thời bình, cũng như kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của LLVT trong KVPT. Diễn tập sẽ nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trên địa bàn khi thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh, là cơ sở để các lực lượng đánh giá, bổ sung, điều chỉnh các phương án, quyết tâm tác chiến, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ giành thắng lợi.

Qua từng nhiệm kỳ đại hội, LLVT tỉnh đều tổ chức tốt các lần diễn tập tác chiến KVPT cấp tỉnh, cấp huyện, diễn tập chiến đấu trong KVPT xã, phường, thị trấn, cứu hộ, cứu nạn từ cấp xã, phường, thị trấn đến cấp tỉnh. Trong diễn tập, các cuộc họp bảo đảm đúng quy định, phát huy dân chủ trong thảo luận, nhận định, đánh giá đúng tình hình, giải quyết tốt các tình huống đặt ra, nhất là phương pháp, tác phong điều hành của đồng chí chủ trì các cuộc họp và các thành viên khung tập, thể hiện được tính khẩn trương, nghiêm túc, quyết đoán, sát thực tế, đúng với tình huống.

Phát huy kết quả đã đạt, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho bộ đội hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ diễn tập, xây dựng động cơ, trách nhiệm, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; vận dụng nguyên tắc, lý luận gắn với các phương án trong xử trí các tình huống.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh còn chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các lực lượng tham gia diễn tập; thực hành luyện tập thuần thục theo phân đoạn từ bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đến tổ chức chuẩn bị, cơ động lực lượng, thực hành chiến đấu.

Trong các cuộc diễn tập, luôn ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng trang bị, phương tiện mô phỏng, ngụy trang, nghi binh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết đoán của người chỉ huy và phân đội trong xử trí các tình huống, bảo đảm vừa vận dụng lý luận, vừa có tính thực tiễn cao.

Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng làm tốt công tác xây dựng văn kiện, kế hoạch, hệ thống công trình chiến đấu, công trình nhân cốt, vật chất, phương tiện bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, thông tin liên lạc; diễn tập sát với đối tượng, phương án, địa bàn tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh.

Bảo đảm chất lượng, hiệu quả từ hội thao, hội thi

Đại tá Trần Đình Hưng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trao Cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn trong Hội thao Bắn súng quân dụng năm 2024

Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, Bộ CHQS tỉnh luôn coi trọng nâng cao chất lượng các hội thi, hội thao với nhiều nội dung, hình thức khác nhau.

Năm 2023, tham gia hội thao, hội thi do Quân khu tổ chức, LLVT tỉnh đoạt giải Nhất toàn đoàn khối địa phương Hội thao Phân đội Pháo binh toàn năng; đoạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba Hội thi Chốt dân quân thường trực biên giới; 2 đồng chí đoạt giải Ba Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi; 1 đồng chí đoạt giải Ba toàn năng trong kiểm tra

Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn; 1 đồng chí đoạt giải Nhì toàn năng Hội thi Chỉ huy trưởng, Chính trị viên ban CHQS huyện, thị xã, thành phố;... Gần đây nhất (tháng 3/2024), Bộ CHQS tỉnh đoạt giải Nhất toàn đoàn; 1 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích (cá nhân) trong Hội thi Tuyên truyền tuyển sinh quân sự năm 2024 do Quân khu tổ chức.

Tham gia hội thao, hội thi là một trong những biện pháp để nâng cao trình độ, chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác huấn luyện chiến đấu của các địa phương, đơn vị cũng như khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của mình; rèn luyện bản lĩnh, năng lực, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, năng lực thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Từ kết quả, kinh nghiệm diễn tập, hội thi, hội thao, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục nghiên cứu làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện tốt các lần diễn tập KVPT cấp tỉnh, cấp huyện, diễn tập chiến đấu trong KVPT xã, phường, thị trấn, hội thi, hội thao trong LLVT tỉnh và cấp trên tổ chức nhằm phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu xây dựng LLVT tỉnh tinh, gọn, mạnh./.

Đại tá Trần Đình Hưng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chia sẻ bài viết