Tiếng Việt | English

26/12/2015 - 07:56

Mãi trường tồn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Bộ đội cụ Hồ là hình ảnh cao quý nhất, đẹp đẽ nhất của quân đội nhân dân Việt Nam. Màu áo xanh của Bộ đội Cụ Hồ bao đời vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí của những người Việt Nam.


Ảnh minh họa (nguồn dangcongsan.vn)

Hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ từ lâu nhân dân ta đã khái quát hình tượng cao đẹp về một mẫu người với cuộc đời “tận trung với nước, tận hiếu với dân” như cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từng khẳng định: “Thành quả vĩ đại của quá trình cách mạng là nhân dân đã giành được độc lập hoàn toàn và thống nhất toàn vẹn Tổ quốc. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, chưa bao giờ quân dân ta có một quân đội mạnh như ngày nay. Đây là một nhân tố cơ bản để bảo đảm Tổ quốc ta ngày càng bền vững, nhân dân ta vĩnh viễn sống trong độc lập tự do”.

Các anh cùng dân tộc Việt Nam đi qua những năm tháng gian khổ và hình ảnh các anh mãi trường tồn cùng đất nước, hiện hữu trong mỗi trái tim người Việt Nam và thế giới. Hôm nay, trang sử mới của dân tộc được mở ra, trang sử của sự đổi mới, phát triển và hội nhập, các chiến sĩ trẻ khoác trên mình màu xanh hứng khởi bước vào mặt trận với lòng nhiệt huyết và sức bật mới.

Ở mỗi cương vị, trên mọi nẻo đường của Tổ quốc, người lính nói riêng và cả dân tộc luôn nêu cao cảnh giác, chủ động làm thất bại những âm mưu hành động của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó, quân đội và công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong việc bảo đảm giữ vững quốc phòng-an ninh. Người lính hôm nay vẫn là hình ảnh trung tâm của thời đại mới, luôn là niềm tự hào dân tộc, là hình tượng cao đẹp, là cội nguồn của sức mạnh Việt Nam./.

Châu Long

Chia sẻ bài viết