Tiếng Việt | English

15/10/2020 - 13:05

Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thời gian qua, phong trào xây dựng quy mô gia đình sinh đủ 2 con được sự hưởng ứng tích cực của người dân trên địa bàn tỉnh Long An. Qua đó, góp phần duy trì mức sinh thấp hợp lý, phát huy lợi thế “dân số (DS) vàng”, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tiến tới ổn định quy mô DS ở mức hợp lý.

Ngày nay, việc sinh đẻ chuyển từ số lượng nhiều, chất lượng thấp sang số lượng ít, chất lượng cao

Ngày nay, việc sinh đẻ chuyển từ số lượng nhiều, chất lượng thấp sang số lượng ít, chất lượng cao

Nếu như trước đây, ngành DS khuyến khích mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có 1 hoặc 2 con thì thông điệp mới của ngành hiện nay là “Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con” để bảo đảm mức sinh thay thế.

Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam có sự phát triển nhanh về KT-XH, hội nhập quốc tế tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ mạnh mẽ xu hướng giảm sinh. Hệ thống dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) hiện đại và phát triển cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân. Phụ nữ ngày nay chỉ sinh số con chưa bằng 1/3 cách đây nửa thế kỷ. Việc sinh đẻ không còn là hành vi mang tính tự nhiên, bản năng mà có kế hoạch, văn minh; từ số lượng nhiều, chất lượng thấp sang số lượng ít, chất lượng cao.

Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh - Đoàn Văn Ngà cho biết: “Thông điệp tuyên truyền “Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con” nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng tiếp tục duy trì vững chắc mức sinh thay thế. Từ đó, không để tái gia tăng và giảm mức sinh quá thấp, từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu DS vàng và nâng cao chất lượng DS”.

Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác DS trong tình hình mới, Long An tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt; tập trung vận động sinh ít con hơn ở vùng, đối tượng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp,...; đồng thời, tập trung chuyển trọng tâm chính sách DS từ KHHGĐ sang DS và phát triển. Theo đó, công tác truyền thông, vận động luôn được chú trọng với nhiều hình thức phong phú như cấp phát tờ rơi, tư vấn nhóm, tọa đàm, vãng gia, nói chuyện chuyên đề,…

Nhờ đẩy mạnh truyền thông, phong trào xây dựng quy mô gia đình sinh đủ 2 con được sự hưởng ứng tích cực của người dân

Nhờ đẩy mạnh truyền thông, phong trào xây dựng quy mô gia đình sinh đủ 2 con được sự hưởng ứng tích cực của người dân

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phong trào xây dựng quy mô gia đình sinh đủ 2 con được sự hưởng ứng tích cực của người dân trên địa bàn tỉnh. Thông điệp “Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con” đã và đang được triển khai sâu, rộng trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Tân An - Lê Văn Tuấn cho biết: “Chúng tôi chú trọng công tác tuyên truyền qua các kênh truyền thông đại chúng và đa dạng hóa các hình thức, phương pháp truyền thông trực tiếp phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm thay đổi nhận thức, hành vi tiếp cận của cộng đồng và dân cư. Bên cạnh việc sinh đủ 2 con, mỗi cặp vợ chồng nên bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc nuôi dạy con tốt”.

Bên cạnh kết quả đã đạt, một số gia đình do áp lực kinh tế, điều kiện cuộc sống còn khó khăn nên mang tâm lý ngại sinh con. Cụ thể như trường hợp gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc (phường 7, TP.Tân An). Chị Ngọc chia sẻ: “Con gái năm nay đã 10 tuổi nhưng vợ chồng tôi chưa có ý định sinh thêm. Nhiều người khuyên tôi nên sinh thêm cho “đủ nếp, đủ tẻ” nhưng tôi muốn tập trung phát triển kinh tế và có nhiều thời gian chăm sóc con, bản thân và gia đình một cách toàn diện”.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của thông điệp “Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con” nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân. Qua đó, duy trì mức sinh thay thế, bảo đảm số con bình quân của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở mức 2 con.

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết