Tiếng Việt | English

16/06/2021 - 14:45

Năm 2021: Long An phân bổ hơn 5.300 tỉ đồng vốn đầu tư công

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An - Huỳnh Văn Sơn, tổng vốn theo kế hoạch năm 2021, tỉnh Long An đã phân bổ cho các dự án là hơn 5.300 tỉ đồng.

Long An bố trí hơn 5.300 tỉ đồng cho các dự án trong năm 2021 (Ảnh minh họa)

Đầu tư công được tỉnh quan tâm và triển khai theo kế hoạch đề ra. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021 tỉnh đã phân bổ cho các dự án là 5.337,2 tỉ đồng. Tính đến hết ngày 02/6/2021 giá trị khối lượng thực hiện gần 1.330 tỉ đồng và giải ngân gần 1.250 tỉ đồng.

Trong đó, vốn tỉnh quản lý hơn 3.700 tỉ đồng, đến hết ngày 02/6/2021, giá trị khối lượng thực hiện 886 tỉ đồng và giải ngân 799 tỉ đồng. Vốn huyện quản lý hơn 1.630 tỉ đồng, đến hết ngày 02/6/2021 giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân hơn 440 tỉ đồng.

Hiện nay, tỉnh đang khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm và 3 công trình trọng điểm.

Bên cạnh đó, Long An tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngay từ đầu năm khi khối lượng đủ điều kiện thanh toán, đồng thời thường xuyên giám sát tiến độ thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết