Tiếng Việt | English

19/01/2022 - 16:25

Năm 2021, ngành Nông nghiệp vượt khó hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

Ngày 19/01, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai chỉ tiêu - nhiệm vụ năm 2022. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh - Nguyễn Thanh Truyền chủ trì hội nghị.

Năm 2021, ngành Nông nghiệp đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

Năm 2021, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Song, với sự nỗ lực, ngành Nông nghiệp đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của UBND tỉnh, ngành đề ra.

Cụ thể, năm 2021, ngành Nông nghiệp đạt và vượt các chỉ tiêu UBND tỉnh giao như tốc độ tăng trưởng đạt 2,91% (kế hoạch 1,5 - 2,0%); sản lượng lúa đạt trên 2,9 triệu tấn (kế hoạch 2,7 triệu tấn), trong đó sản lượng lúa chất lượng cao đạt 1,6 triệu tấn (kế hoạch 1,5 triệu tấn); có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (kế hoạch 7 xã), 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (kế hoạch 7 xã),...

Năm 2021, tỉnh có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (kế hoạch 7 xã)

Năm 2022, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt từ 2,0 - 2,5%; sản lượng lúa đạt 2.750.000 tấn, trong đó sản lượng lúa chất lương cao đạt 60%/tổng sản lượng; có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 8 xã nông thôn mới nâng cao; hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99,4%, hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật hiện hành 58%; trồng 500 ha rừng sản xuất sau khai thác và trồng 1,65 triệu cây phân tán trở lên. 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An – Nguyễn Thanh Truyền đề nghị các phòng, đơn vị thuộc sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện chương trình đột phá về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP và phát triển kinh tế hợp tác; tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, hạn hán, xâm nhập mặn; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch vận hành, điều tiết các cống đầu mối phục vụ cho việc ngăn mặn, trữ ngọt đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết