Tiếng Việt | English

13/07/2015 - 10:27

Nâng cao chất lượng phòng, chống HIV/AIDS

Cán bộ Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS giám sát công tác phòng, chống HIV/AIDS tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Long An tổ chức đoàn giám sát do Giám đốc trung tâm - Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Linh, làm trưởng đoàn đến giám sát việc triển khai kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện Cần Giuộc và Đức Hòa.

Đoàn đã đến khảo sát thực tế công tác triển khai kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tại các xã Tân Mỹ, Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa và Tân Kim, huyện Cần Giuộc. Nội dung của đợt giám sát chủ yếu tập trung về công tác tuyền thông phòng, chống HIV/AIDS, dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con; việc giới thiệu người nhiễm HIV điều trị kháng virus ARV và người nghiện ma túy đến điều trị Methadone ở các cơ sở điều trị tại địa phương.

Đồng thời, giám sát công tác quản lý số người nghiện, người nhiễm HIV/AIDS để tiếp xúc và tuyên truyền; kiểm tra tiến độ chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV tại địa phương; xem xét và hướng dẫn cán bộ quản lý chương trình trong việc thực hiện báo cáo để nâng cao công tác quản lý.

Ngoài ra, đoàn giám sát còn kiểm tra mức độ quản lý đối tượng đích (những đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm HIV/AIDS, người tiêm chích, người mại dâm...). Đây là hoạt động nhằm nâng cao công tác quản lý về mạng lưới phòng, chống HIV/AIDS từ huyện đến xã và ấp. Đồng thời, hỗ trợ địa phương khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS của huyện Cần Giuộc và Đức Hòa.

Tuy nhiên, đoàn cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế cần khắc phục như: Một số biểu mẫu báo cáo theo quy định chưa chính xác, cán bộ quản lý chương trình HIV/AIDS cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS; tích cực tư vấn, giới thiệu người nghiện ma túy đến điều trị Methadone tại các cơ sở ở địa phương.../.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết