Tiếng Việt | English

14/01/2022 - 14:18

Nâng cao hiệu quả quản lý về môi trường

Ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tăng cường phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan tập trung kiểm tra, thanh tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm (nếu có), nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần xây dựng, bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn.

Ngành Tài nguyên và Môi trường phối hợp, tổ chức các giải pháp, hoạt động góp phần bảo vệ môi trường

Phát huy vai trò người dân

Những năm gần đây, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Long An chuyển biến tích cực. Nhiều giải pháp được ngành chức năng, địa phương tổ chức thực hiện, bước đầu phát huy hiệu quả, chất lượng môi trường trên địa bàn ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Tại huyện Cần Đước, công tác BVMT luôn được địa phương đặc biệt quan tâm thực hiện. Huyện không chỉ tập trung công tác quản lý mà còn tổ chức nhiều chương trình, hoạt động cụ thể, góp phần lan tỏa thông điệp, kêu gọi cộng đồng tham gia cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường.

Ông Nguyễn Văn Hoàng (ấp 2, xã Long Định, huyện Cần Đước) chia sẻ: Thời gian trước, vấn đề BVMT tại địa phương chưa được người dân quan tâm nên còn xảy ra tình trạng vứt rác bừa bãi, gây ô nhiễm. Hiện nay, tình trạng trên được khắc phục. Địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động và xây dựng các mô hình điểm về BVMT. Các tuyến đường, kênh, mương trên địa bàn thường xuyên được dọn vệ sinh. Xã tổ chức trồng cây xanh, hoa,... giao người dân chăm sóc, bảo quản. Việc thu gom rác được thực hiện đúng quy định. Chúng tôi nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong công tác BVMT.

Thông tin từ phòng TN&MT huyện Cần Đước, những năm gần đây, diện mạo, cảnh quan môi trường trên địa bàn có những đổi thay rõ nét. Kết quả này không chỉ nhờ địa phương lãnh, chỉ đạo, tập trung quyết liệt mà còn có sự chung tay, phối hợp chặt chẽ của người dân. Mặt khác, trên địa bàn tổ chức một số mô hình: Trồng cây xanh, hoa; hố thu gom rác thải tại gia đình, hạn chế rác thải nhựa, hạn chế đặt thùng đựng rác trên các tuyến đường,... phát huy hiệu quả, lan tỏa thông điệp xây dựng cảnh quan, BVMT đến với cộng đồng dân cư. Mỗi ngày, huyện thu gom, vận chuyển, xử lý khoảng 60 tấn rác thải sinh hoạt.

Tại huyện Đức Hòa, công tác xây dựng, BVMT được địa phương đặc biệt quan tâm. Huyện duy trì nhiều hoạt động, chương trình hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và lan tỏa sâu sắc thông điệp BVMT đến cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Huyền (thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) cho biết: Người dân chủ động, tích cực hơn trong việc BVMT nhờ vào sự tuyên truyền, phổ biến và những mô hình hiệu quả, thiết thực của địa phương. Diện mạo, cảnh quan tại khu phố, khu dân cư được cải thiện rõ rệt, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao.

Theo Trưởng phòng TN&MT huyện Đức Hòa - Phan Văn Tâm, địa phương chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tham gia BVMT thông qua các cuộc họp, phổ biến trên phương tiện truyền thanh. Huyện tổ chức phát động, xây dựng nhiều mô hình như tuyến đường hoa, tuyến đường xanh, sạch, đẹp; hố thu gom rác,... phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng môi trường tại địa phương.

Bên cạnh đó, huyện cũng tổ chức và thu gom cơ bản rác sinh hoạt phát sinh mỗi ngày, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. Hiện nay, phòng tiếp tục phối hợp các hội, đoàn thể địa phương duy trì và thực hiện thêm một số mô hình mới về BVMT, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường và cuộc sống người dân trên địa bàn.

Nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường

Phó Giám đốc Sở TN&MT - Nguyễn Tân Thuấn thông tin: Xây dựng, BVMT là một trong những nhiệm vụ được các cấp lãnh đạo, ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Sở tổ chức nhiều hoạt động, phối hợp địa phương, hội, đoàn thể xây dựng chương trình, thực hiện nhiều mô hình cụ thể, thiết thực. Qua đó, kêu gọi người dân, cộng đồng cùng tham gia giữ gìn, nâng cao chất lượng môi trường trên địa bàn.

Mặt khác, Sở thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh, xử lý kịp thời các đơn vị hoạt động vi phạm về lĩnh vực này; tổ chức phổ biến các quy định mới của pháp luật bảo vệ môi trường đến các doanh nghiệp, đơn vị để nắm bắt và thực hiện nghiêm túc,... Diện mạo, cảnh quan, môi trường trên địa bàn được cải thiện. Sở tiếp tục kêu gọi cộng đồng cùng phối hợp, tham gia xây dựng, bảo vệ, nâng cao chất lượng để môi trường trên địa bàn thân thiện, hài hòa, chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Năm 2022, Sở tập trung triển khai và áp dụng Luật BVMT năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022; rà soát tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về các nội dung được Luật quy định. Sở chủ động phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư kêu gọi đầu tư thực hiện các dự án xử lý chất thải tại một số địa phương đã được tỉnh quy hoạch. Tiếp tục phối hợp Sở Y tế xử lý tốt chất thải, nước thải phát sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Triển khai các giải pháp xử lý chất thải nhằm đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt 95%).

Phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND huyện Đức Hòa tham mưu và triển khai, thực hiện các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường 3 cụm công nghiệp (Hoàng Gia, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông) và tình trạng ô nhiễm cục bộ các tuyến kênh, rạch; kiểm soát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường khu, cụm công nghiệp, khu dân cư đô thị. Tăng cường công tác quan trắc để kịp thời phát hiện và có các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm” - Phó Giám đốc Sở TN&MT - Nguyễn Tân Thuấn thông tin thêm./.

Sơn Quê

Chia sẻ bài viết