Tiếng Việt | English

20/08/2015 - 11:08

Nét đẹp trong ngày lễ Vu Lan 

Ban Công tác xã hội (CTXH) Đạo làm con thuộc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông UNESCO Việt Nam đã tổ chức ngày lễ Vu Lan cho hơn 200 học sinh tiểu học, THCS và phụ huynh, tại 2 điểm chùa Giác Hoa, ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh Đông và chùa Vạn Linh, ở ấp Kinh Tè, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

 Lê Cánh

Chia sẻ bài viết