Tiếng Việt | English

03/10/2017 - 02:30

Nghiệm thu đề tài khoa học ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau an toàn

Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu đề tài khoa học “Chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất rau an toàn cho Trung tâm Khuyến nông tỉnh Long An” do kỹ sư Nguyễn Thanh Tùng - nguyên Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, làm chủ nhiệm đề tài.

Vườn rau ăn quả, rau ăn lá thực nghiệm tại Trung tâm Khuyến nôngĐề tài được thực hiện từ tháng 7/2014 đến tháng 6/2017 nhằm ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn; xây dựng mô hình canh tác rau ăn lá và mô hình rau ăn quả trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao tại Trung tâm Khuyến nông tỉnh (1.000m2); xây dựng mô hình vườn ươm nhân giống;...

Trong khoảng 3 năm, nhóm thực hiện đề tài điều tra thực trạng sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau. Trên thực tế, nông dân trồng rau sử dụng phân đạm cao hơn 1,5 lần và phân lân cao 2,5 lần so với nhu cầu của cây rau; phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng ngừa sâu bệnh trên rau; thời gian cách ly thuốc chưa bảo đảm, trung bình từ 3-7 ngày.

Tại buổi nghiệm thu, đa số thành viên Hội đồng khoa học đều tán thành đề tài này. Đây là cơ sở cho công tác nghiên cứu thực nghiệm, dạy nghề, đồng thời chuyển giao kiến thức cho nhân viên kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông làm nòng cốt thúc đẩy cho các định hướng của tỉnh về sản xuất rau an toàn thời gian tới./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích