Tiếng Việt | English

28/08/2018 - 17:40

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khảo sát cầu giao thông nông thôn xuống cấp

Ngày 28/8, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cùng đơn vị tài trợ khảo sát cầu giao thông nông thôn xuống cấp trên địa bàn huyện.