Tiếng Việt | English

19/10/2015 - 10:09

Long An

Nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X thành công tốt đẹp, tạo sự phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà. Điều quan trọng sau Đại hội chính là việc nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đáp lại niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều chỉ tiêu phấn đấu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 9-9,5%; thu nhập bình quân đầu người đến 2020 đạt 80-85 triệu đồng/năm; xây dựng trên 50% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới; 60% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa,... nhằm đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà có bước tiến mới, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Thực hiện hiệu quả hai chương trình đột phá: Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm; Chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và ba công trình trọng điểm cùng với việc tiếp tục thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của nhiệm kỳ trước hứa hẹn sẽ mang đến cho Long An một diện mạo mới.

Nghị quyết Đại hội được kết tinh từ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà. Đây chính là biểu biện cao nhất của sự hòa quyện giữa ý Đảng - lòng dân, sự đồng thuận cao trong xã hội. Chính điều này là nhân tố quan trọng để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống và bảo đảm thực hiện thắng lợi.

Vì vậy, vai trò của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ cùng Thường trực Tỉnh ủy khóa mới là rất lớn. Gánh trên vai trọng trách nặng nề nhưng cũng không kém phần vinh quang, những cán bộ, đảng viên - người con ưu tú của quê hương giàu truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo được lựa chọn từ những lá phiếu tìm người tài - đức, sẽ luôn trăn trở, nỗ lực và tâm huyết với sự nghiệp vì dân, vì nước để không phụ sự ủy thác cũng như niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Để hoàn thành trọng trách được Đảng giao, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy nhanh chóng hành động, trước hết là triển khai báo cáo nhanh kết quả Đại hội; xây dựng chương trình, kế hoạch,... cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội gắn với phân công, giao trách nhiệm các cấp, các ngành,... đồng thời, tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sức lan tỏa trong Tỉnh ủy, các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Giữ vững niềm tin từ thành công của Đại hội, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Phát huy truyền thống "Trung dũng, kiên cường...", Đảng bộ và nhân dân Long An giương cao khẩu hiệu hành động "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển" đưa quê hương phát triển lên tầm cao mới. Nhiệm kỳ mới, niềm tin mới, tin rằng sẽ tiếp tục tạo nên sức bật mới để Long An phát triển nhanh và bền vững./.

Long An 

Chia sẻ bài viết